Tempo, nhiệt kế để đo nhiệt độ của rượu mà không cần mở chai.

Món Tráng MiệNg

Để có được hương vị tốt nhất của một loại rượu ngon, trong số nhiều thứ khác, cần có nhiệt độ thích hợp để rượu vang giữ được tất cả hương vị của nó. Với ý tưởng này Tempo đã ra đời, một nhiệt kế để đo nhiệt độ của rượu mà không cần mở chai. Nó là một tấm mềm dẻo được đặt bên ngoài chai và đo nhiệt độ bên trong một cách chính xác, có thể cài đặt nhiệt độ mà chúng ta muốn hoặc được hướng dẫn bởi nhà sản xuất rượu tư vấn cho chúng ta khi dán nhãn rượu.

Tempo được trình bày trong hai phiên bản: Rượu trắng (White Wine) và Rượu vang đỏ (Red Wine) vì mỗi thể thức tương ứng với một khoảng nhiệt độ khác nhau. Trong trường hợp màu trắng, chúng ta sẽ nói về 0º đến 16º và của màu đỏ từ 12 đến 18º, cả hai biến thể đều được bán trên thị trường trong phong bì kín gồm sáu đơn vị và có thông tin đầy đủ về hướng dẫn sử dụng.

Nói chung, chúng tôi sẽ nói rằng nên làm sạch và lau khô chai kỹ để có được vùng bám dính tốt hơn và nên đặt Tempo dưới đáy chai, để biết nhiệt độ của rượu cho đến giây phút cuối cùng.

Qua | galiciagastronomica Thêm thông tin | thermowine Trực tiếp đến vòm miệng | Tầm quan trọng của nhiệt độ của rượu trong hương thơm của nó

Chia sẻ Tempo, nhiệt kế đo nhiệt độ của rượu mà không cần mở chai.

  • Facebook
  • Twitter
  • Bảng lật
  • E-mail
Chủ đề
  • Đồ dùng
  • Đã đến

Chia sẻ

  • Facebook
  • Twitter
  • Bảng lật
  • E-mail
Tags:  Món Tráng MiệNg Món Ăn Sự LựA ChọN 

Bài ViếT Thú Vị

add
close

Bài ViếT Phổ BiếN