Mạng lưới quốc gia mới về điều trị bệnh celiac ở Tây Ban Nha

Món Tráng MiệNg

Hai giáo sư từ Đại học Valladolid đã tham gia vào việc thành lập một mạng lưới quốc gia mới để điều trị bệnh celiac ở Tây Ban Nha. Ý tưởng là để thống nhất và phối hợp các nhân viên và các hành động liên quan đến căn bệnh này như một nền tảng.

Như chúng ta đã biết, bệnh celiac được đặc trưng bởi không dung nạp gluten, điều này khiến người mắc phải thực hiện một chế độ ăn kiêng cụ thể mà không có yếu tố này trong đó. Cái gọi là Mạng lưới bệnh Celiac đã nhận được sự chấp thuận của 14 hiệp hội celiac, 13 công ty và 30 nhóm nghiên cứu, tất cả họ sẽ hợp tác để dự án có hiệu quả trong thời gian sớm nhất. Để giữ cho thế giới celiac được thông báo, các ấn phẩm sẽ được thực hiện trên giấy và một trang web sẽ được tạo ra, cả hai loại xuất bản sẽ miễn phí và sẽ thông báo về tất cả các khía cạnh liên quan đến chứng không dung nạp gluten, tiến bộ khoa học, viện trợ, quy định mới, hội nghị, v.v. Tất cả mọi thứ là để cải thiện điều kiện của những người bị bệnh celiac, bây giờ chỉ còn cách Chính phủ xem xét căn bệnh này và cung cấp trợ cấp thích hợp để trang trải giá trị gia tăng của thực phẩm không chứa gluten.

Chúng tôi rất háo hức muốn biết trang web mới và mọi thứ mà nó có thể cung cấp để cải thiện cuộc sống của người bệnh celiac.

Qua | Đại học Valladolid

Chia sẻ Mạng lưới quốc gia mới về điều trị bệnh celiac ở Tây Ban Nha

 • Facebook
 • Twitter
 • Bảng lật
 • E-mail
Chủ đề
 • Khác
 • Sức khỏe
 • Công nghệ
 • không khoan dung
 • Công thức nấu ăn không chứa gluten

Chia sẻ

 • Facebook
 • Twitter
 • Bảng lật
 • E-mail
Tags:  Món Ăn Món Tráng MiệNg Sự LựA ChọN 

Bài ViếT Thú Vị

add
close

Bài ViếT Phổ BiếN