Đại hội IV Thế giới của Salamanca Ham 2007

Món Tráng MiệNg

Một sự kiện ẩm thực mà chúng tôi rất muốn tham dự là sự kiện sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 4 ở Guijuelo (Salamanca), đó là Đại hội thế giới lần thứ IV của Ham Salamanca năm 2007. Đây là một sự kiện lý tưởng để tìm hiểu thêm về thế giới của giăm bông , quy trình sản xuất của mỗi mệnh giá và kỹ thuật tương ứng của chúng, các hướng dẫn được tuân theo để có được giăm bông chất lượng hoặc các nhà sản xuất khác nhau ở Châu Âu. Cho đến ngày 20 tháng 4, sẽ có nhiều hoạt động khác nhau sẽ làm phong phú thêm nền văn hóa giăm bông của chúng tôi, chẳng hạn như nếm thử được nhận xét mà hình thức, kết cấu và hương vị là điều cần thiết. Cũng sẽ có các chuyến tham quan có hướng dẫn thông qua các cuộc triển lãm khác nhau sẽ cho chúng ta thấy các giống lợn hoặc các khía cạnh dinh dưỡng mà mỗi giống thể hiện.

Chúng tôi chỉ còn lại khẩu hiệu cho buổi giới thiệu và khánh thành sự kiện "Tìm kiếm con lợn hoàn hảo để làm giăm bông."

Thêm thông tin | Salamanca Ham Congress Thông tin thêm | Salamanca Ham Congress (Chương trình)

Người so tài IV Đại hội thế giới của Ham Salamanca 2007

 • Facebook
 • Twitter
 • Bảng lật
 • E-mail
Chủ đề
 • Sự kiện
 • Thịt heo
 • giăm bông

Chia sẻ

 • Facebook
 • Twitter
 • Bảng lật
 • E-mail
Tags:  Món Ăn Sự LựA ChọN Món Tráng MiệNg 

Bài ViếT Thú Vị

add
close