Expo Wine Patagonia 2007 vào tháng 5

Món Tráng MiệNg

Mặc dù chúng tôi luôn theo dõi đặc biệt các sự kiện y học diễn ra ở Tây Ban Nha, chúng tôi cũng thấy thú vị khi xem lại các lễ hội và hội chợ khác diễn ra ở các vùng rượu vang khác trên hành tinh.

Đây là trường hợp của ấn bản đầu tiên của Expo Wine Patagonia 2007, mà các đồng nghiệp của chúng tôi từ Diario del Viajero echo, tập trung, không phải vào rượu vang của vùng Patagonia, và sẽ diễn ra từ ngày 11 đến Ngày 13 tháng 5 tại khách sạn Posada Los Alamos ở thị trấn El Calafate.

Nghề trồng nho còn non trẻ ở Argentina nói chung và ở Patagonia nói riêng thậm chí còn hơn thế nữa, nhưng nó là một khu vực trên thế giới cần tính đến. Biên độ nhiệt lớn giữa mùa hè và mùa đông, nhiều giờ nắng và khí hậu khô hạn đang tạo nên những loại rượu vang đang dần tạo được uy tín trên trường quốc tế.

Qua | Traveler's Diary Thông tin thêm | Tin tức yahoo

Chia sẻ triển lãm rượu vang Patagonia 2007 vào tháng 5

  • Facebook
  • Twitter
  • Bảng lật
  • E-mail
Chủ đề
  • Sự kiện

Chia sẻ

  • Facebook
  • Twitter
  • Bảng lật
  • E-mail
Tags:  Công ThứC-VớI Sự LựA ChọN Món Ăn 

Bài ViếT Thú Vị

add
close